Skip links

Gemeente Altena

De opdracht

Teammanager Ruimtelijk Beheer

Betere samenwerking tussen de acht beleidsvelden bewerkstelligen en het invullen van openstaande vacatures.

Daarnaast is er gezorgd voor een jaarplanning én een doorkijk naar de komende 5 jaar wat er planmatig aan kosten aankomt.

Het resultaat:

Door onderbezetting extra fte met succes aangevraagd bij de directie;

In 14 maanden 8 vacatures ingevuld;

Betere sfeer en samenwerking binnen het team én in de organisatie;

Na een jaar lag er een Jaarplan Openbare Ruimte (JOR) plus een herijking van een meerjaren onderhoudsplan voor de komende vier jaar.