Skip links

Gemeente Beek

De opdracht

Afdelingshoofd Ruimte

Leiding geven aan de teams: BOR, RO, BWT, EZ en zorgen voor een betere onderlinge samenwerking totdat er een definitieve invulling is gevonden.