Skip links

Gemeente Breda

De opdracht

Teamhoofd / Verandermanager

Vanwege het vertrek van het teamhoofd directieviering en toezicht deze functie tijdelijk gevuld om in de tussentijd een geschikte opvolging te vinden.
De arbeidsverhoudingen binnen het team zijn verstoord, evenals de band met hun leidinggevende. De sfeer binnen het team is stug en gelaten.

Het resultaat:

De werkprocessen zijn geoptimaliseerd en is de communicatie onderling en met andere afdelingen sterk verbeterd;

Binnen het team heerst een goede sfeer;

De kwaliteit van de opgeleverde projecten is toegenomen;

Budgettair worden de projecten nu beter afgerond.

Samengevat: Optimalisatie werkprocessen en verbetering communicatie.