Skip links

Gemeente Breda

De opdracht

Unithoofd

Bij de gemeente Breda wordt een nieuwe unit gevormd waarin klein onderhoud wegen en onderhoud riolering worden samengevoegd. Dit is voornamelijk om de communicatielijnen korter en beter te laten verlopen.

Het resultaat:

De taakverdeling tussen het ingenieursbureau en de afdeling uitvoering is geherstructureerd en geoptimaliseerd;

De samenwerking met andere afdelingen sterk verbeterd;

Op operationeel vlak zijn de processen rondom calamiteiten beter gestroomlijnd.

Samengevat: Optimaliseren van taakverdeling en verbetering samenwerking.