Skip links

Gemeente Breda

De opdracht

Verandermanager

Herstellen van het vertrouwen van de medewerkers in hun afdelingshoofd. Ze zijn contra productief. de sfeer is gelaten en de inbreng naar andere afdelingen is minimaal.

Het resultaat:

De werkprocessen van de afdeling Ontwerp Openbare Ruimte zijn geoptimaliseerd en de afdeling is omgevormd naar een zelfsturend team;

Klantgericht werken en denken ingevoerd;

De communicatie met andere afdelingen sterk verbeterd;

De connectie met de politiek is hersteld;

De sfeer op de afdeling is sterk verbeterd en de kwaliteit van het geleverde werk is toegenomen;

De projecten blijven binnen de begrote uren.

Samengevat: Een vastgelopen afdeling weer pro-actief en zelfsturend maken.