Skip links

Gemeente Westland

De opdracht

Teammanager Gebiedsontwikkeling

Beantwoorden van de vraag of het team ontbonden diende te worden en de medewerkers te verdelen over de andere teams binnen de directie Ruimte, of behouden van het team.

Stroomlijnen en vastleggen van de werkprocessen binnen de directie Ruimte.

Het resultaat:

Het team is als geheel bij elkaar gebleven, omdat dit de beste is voor de organisatie;

Interne werkprocessen binnen het team en tussen andere teams zijn beter gestroomlijnd.