Skip links

Hoog ziekteverzuim

De opdracht

Teken- en ontwerpbureau, Bedrijfsleider Bouwkunde

De afdeling bouwkunde heeft een ziekteverzuim van 4,7% en geen goed beloning- en beoordelingssysteem. De sfeer op de afdeling is enigszins gespannen.

Het resultaat:

In samenwerking met de afdeling Personeelszaken is er voor de gehele organisatie een eenduidig belonings- en beoordelingssysteem ingevoerd.

De focus op het menselijke kapitaal heeft er toe geleid dat het ziekteverzuim op de afdeling structureel is gedaald naar 1,9%.

De betrokkenheid van de medewerkers is vergroot en de kwaliteit van de geleverde diensten toegenomen.

Samengevat: Met de focus op het menselijk kapitaal binnen de organisatie kun je pas echt bouwen.