Skip links

Juvent

De opdracht

Reorganisatie

Ten gevolge van een reorganisatie zijn bij Juvent twee functies samengevoegd. De nieuwe functie heeft daardoor een breder takenpakket. Over het invullen van de nu ontstane functie is een verschil in zienswijze ontstaan tussen de medewerker en zijn leidinggevende.

De opdracht

Reorganisatie

Inzetten van twee beproefde methodieken: een persoonlijke profiel analyse (PPA) en een Functie Analyse (FA). 

Het resultaat:

De resultaten van de analyses zijn naar de leidinggevende en de medewerker teruggekoppeld. De medewerker herkent zich goed in de analyse en was verrast door de accurate en goede weergave van zijn persoon en zijn handelen. Beide partijen zijn tot dezelfde conclusie gekomen; de functie-eisen zijn dermate gewijzigd dat de medewerker hier niet meer aan voldoet.

Voor de betrokken medewerker is een andere, passende functie binnen de organisatie gezocht. Hiervoor is een functieprofiel op basis van de gedragskenmerken van de medewerker opgesteld, zodat Juvent een goede leidraad heeft voor het vinden van deze passende functie.

Samengevat: Het oplossen van een verschil in zienswijze.