Skip links

RUD Zeeland

De opdracht

Projectleider BRIKS-taken

Het toezicht op BRZO-bedrijven (Besluit Risico Zware Ongevallen) dient conform de wet te geschieden door een Omgevingsdienst. Het toezicht op deze bedrijven moest door dertien Zeeuwse gemeenten worden overgedragen aan de RUD (Regionale Uitvoeringsdienst). Het was mijn verantwoordelijkheid om dit in goede banen te leiden.